3 Şubat 2011 Perşembe

4 Mayıs 2010 Salı

snapshots

Eti Behar şeffaf duvarlarla örülmüş bir oda oluşturdu. Asıl mekânın bir önceki izlerini kapatmadan oluşturduğu bu yerleştirmesi ile sanatçı, zamanın ve mekânın içine yeni katmanlar ekleyerek mekânın farklı zaman kesitlerinin, çakışan, birine girmiş görüntülerini yansıttı. Zamanın içinde bir yerde asılmış formlar, hemen o an eriyip yok olacaklarmış ve de bulundukları zaman kesiti içinde sonsuza kadar orada asılı kalacaklarmış gibi duruyorlar.
Necla Köse, film şeridi gibi 6’şar metrelik iki işini mekânın koridorlarında sergiliyor. Sinematografik bir yaklaşımla oluşturulan bu iş mekânın karakteristik yapısıyla birleşiyor.
“Zamansız” adını verdiği işini ise mekânın başka bir odasında düzenliyor. Aynı bedenin farklı hareketlerinden oluşan çoğaltılmış formlar birbirinin üstünde arkasında önünde, gölge, ışık ve renk yanılsamalarıyla düzenliyor.
Karışık teknikte tuval işlerine de yer veren Necla Köse, doğada gerçekleştirdiği bir performansın video kayıtlarını da izleyiciye sunuyor.
Bir diğer köşede de ise projeksiyonla duvara yansıttığı görüntülerde, bir kuyudan çıkmaya çalışırken bir bedenin aldığı çeşitli formları o anın duygusuyla birlikte veriyor.

Leyla Okan:

Hayal Et Odası… Kapı aralarından, döşeme çatlaklarından içeri girerler. Loş odanın tozlu duvarlarında ve boşlukta gündelik yaşama ait nesnelerin izleriyle biçimlenirken, hayali bir yaşam oluştururlar.
Hayalet Odası… Evde yaşayanların hayali varlığının izini sürme çabası, bu mekâna ait başka hayali varlıkların huzurunu kaçırmış olabilir mi?
Leyla Okan, bu sıra dışı mekânda her bir izleyiciyi kendi hikâyesini bulmaya davet ediyor.3 Mayıs 2010 Pazartesi

Açılış: 5 Mayıs Çarşamba 17:00-22:00

Galata Hacı Ali Sk. No 2/3’ün geçici sakinleri: Eti Behar, Necla Köse ve Leyla Okan.

Bir zamanlar geniş bir aileye konut olan bu mekân ekonomik ve sosyal yaşamın merkezinde kentsel dönüşümün ve değişimin izlerini taşıyan bir kesit.
Bu konak Musevi bir ailes için mesken olarak inşa edildi. Birkaç kuşak orada yaşadılar. Sosyal ve ekonomik değişimler Galata’nın dokusunu değiştirirken, No:2’nin sakinleri de daha prestijli semtlere taşındılar. Burası küçük esnafa kaldı. Süreç içinde farklı kiracıları oldu. Tabelacı, terzi, matbaa… Her biri geride yaşanmışlıklarının izini bırakarak gittiler.

Yeni sahibi bu katı ardiye olarak kullanıyordu. Restore edeceğini öğrenen sanatçılar, izler kapanmadan, zaman gizlenmeden, geçmiş bir kere daha örtülmeden önce burayı geçici bir sergi alanına dönüştürmek istediler.

5 Mayıs – 5 Haziran tarihleri arasında, konağın geçici sakinleri olarak, yaşayanların yıktıklarını, eklediklerini, aşındırdıklarını yok etmeden, mekandan hareketle ürettikleri işleri sergileyecekler.

sergi hazırlıkları-devam